• دسته‌بندی نشده
  • 0

لغو کنسرت زانیار خسروی بدون اعلام هیچ دلیلی!

لغو کنسرت زانیار خسروی بدون اعلام هیچ دلیلی!

کنسرت 4 مهر زانیار خسروی در شهر گرگان بدون اعلام هیچ دلیلی لغو شده است!

لغو کنسرت زانیار خسروی بدون اعلام هیچ دلیلی!

(image) کنسرت 4 مهر زانیار خسروی در شهر گرگان بدون اعلام هیچ دلیلی لغو شده است!

لغو کنسرت زانیار خسروی بدون اعلام هیچ دلیلی!

گروه تلگرام

You may also enjoy...