• دسته‌بندی نشده
  • 0

ماجرای دختری که برای داعش بمب می‌ساخت

ماجرای دختری که برای داعش بمب می‌ساخت

یک دختر ۶ سالۀ ایزدی، ماجرای بمب ساختنش برای داعش را فاش کرد.

ماجرای دختری که برای داعش بمب می‌ساخت

(image) یک دختر ۶ سالۀ ایزدی، ماجرای بمب ساختنش برای داعش را فاش کرد.

ماجرای دختری که برای داعش بمب می‌ساخت

پرس نیوز

You may also enjoy...