• دسته‌بندی نشده
  • 0

ماه رمضان، از ایران تا کالیفرنیا و سیدنی

ماه رمضان، از ایران تا کالیفرنیا و سیدنی
ساعت‌شان با ما ساعت‌ها فاصله دارد! گاهی زمانی که اینجا نزدیک به اذان ظهر است، آنجا صدای اذان وعده دیگری از روز را می‌شنوید و زمانی که کشور ما در خواب فرورفته، آنجا فعالیت آغاز شده است.

ماه رمضان، از ایران تا کالیفرنیا و سیدنی

ساعت‌شان با ما ساعت‌ها فاصله دارد! گاهی زمانی که اینجا نزدیک به اذان ظهر است، آنجا صدای اذان وعده دیگری از روز را می‌شنوید و زمانی که کشور ما در خواب فرورفته، آنجا فعالیت آغاز شده است.
ماه رمضان، از ایران تا کالیفرنیا و سیدنی

پرس نیوز

You may also enjoy...