• دسته‌بندی نشده
  • 0

ما از وزارت خارجه درخواست جهیزیه داریم

ما از وزارت خارجه درخواست جهیزیه داریم

طنز: برجام کاری کرده که نمی‌تونم برای دخترم جهیزیه بخرم! دستم را از روی شانه اش برداشتم و گفتم: تو…

ما از وزارت خارجه درخواست جهیزیه داریم

(image) طنز: برجام کاری کرده که نمی‌تونم برای دخترم جهیزیه بخرم! دستم را از روی شانه اش برداشتم و گفتم: تو…

ما از وزارت خارجه درخواست جهیزیه داریم

bluray movie download

You may also enjoy...