• دسته‌بندی نشده
  • 0

ما در بخش اقتدار دفاعی تحریم بودیم نه در بخش اقتصادی

ما در بخش اقتدار دفاعی تحریم بودیم نه در بخش اقتصادی

فرمانده اسبق کل سپاه گفت: در طول تاریخ اینکه عمل جراحی در نزدیکی خط مقدم صورت گیرد، در هیچ جنگی در…

ما در بخش اقتدار دفاعی تحریم بودیم نه در بخش اقتصادی

(image) فرمانده اسبق کل سپاه گفت: در طول تاریخ اینکه عمل جراحی در نزدیکی خط مقدم صورت گیرد، در هیچ جنگی در…

ما در بخش اقتدار دفاعی تحریم بودیم نه در بخش اقتصادی

مرجع توریسم

You may also enjoy...