• دسته‌بندی نشده
  • 0

محمد پسر حبیب: پدرم به احمدی نژاد نامه ننوشته است!

محمد پسر حبیب: پدرم به احمدی نژاد نامه ننوشته است!

درحالی متن نامه حبیب به محمود احمدی نژاد منتشر شده است که نزدیکان حبیب می گویند که نوشتن چنین نامه…

محمد پسر حبیب: پدرم به احمدی نژاد نامه ننوشته است!

(image) درحالی متن نامه حبیب به محمود احمدی نژاد منتشر شده است که نزدیکان حبیب می گویند که نوشتن چنین نامه…

محمد پسر حبیب: پدرم به احمدی نژاد نامه ننوشته است!

روزنامه قانون

You may also enjoy...