• دسته‌بندی نشده
  • 0

محک تنها مؤسسه خیریه دریافت‌کننده نشان شایسته ملی

محک تنها مؤسسه خیریه دریافت‌کننده نشان شایسته ملی

مؤسسه خیریه محک نشان شایسته ملی را به عنوان تنها برگزیده مؤسسات خیریه در ایران دریافت کرد.

محک تنها مؤسسه خیریه دریافت‌کننده نشان شایسته ملی

(image) مؤسسه خیریه محک نشان شایسته ملی را به عنوان تنها برگزیده مؤسسات خیریه در ایران دریافت کرد.

محک تنها مؤسسه خیریه دریافت‌کننده نشان شایسته ملی

دانلود بیتالک

You may also enjoy...