• دسته‌بندی نشده
  • 0

مدیرعامل بانک سرمایه: اختلاسی در کار نیست!

مدیرعامل بانک سرمایه: اختلاسی در کار نیست!

مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر اینکه اختلاسی در بانک سرمایه رخ نداده، گفت: مطالبات معوق را حتما…

مدیرعامل بانک سرمایه: اختلاسی در کار نیست!

(image) مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر اینکه اختلاسی در بانک سرمایه رخ نداده، گفت: مطالبات معوق را حتما…

مدیرعامل بانک سرمایه: اختلاسی در کار نیست!

نصب بیتالک

You may also enjoy...