• دسته‌بندی نشده
  • 0

مردی که نوه 33 روزه اش را چاقوی میوه خوری کشته بود ، روانی شناخته شد!

مردی که نوه 33 روزه اش را چاقوی میوه خوری کشته بود ، روانی شناخته شد!

پزشکی قانونی خراسان رضوی پس از انجام مصاحبه و معاینات دقیق پزشکی، بیماری روانی مرد 58 ساله ای را…

مردی که نوه 33 روزه اش را چاقوی میوه خوری کشته بود ، روانی شناخته شد!

(image) پزشکی قانونی خراسان رضوی پس از انجام مصاحبه و معاینات دقیق پزشکی، بیماری روانی مرد 58 ساله ای را…

مردی که نوه 33 روزه اش را چاقوی میوه خوری کشته بود ، روانی شناخته شد!

مرکز فیلم

You may also enjoy...