• دسته‌بندی نشده
  • 0

مصباح یزدی: بعضی افراد جایی که از نظر اسلام باید دست به شمشیر برد را نمی بینند

مصباح یزدی: بعضی افراد جایی که از نظر اسلام باید دست به شمشیر برد را نمی بینند

مصباح یزدی: افرادی که با کفار رابطه برقرار می‌کنند، به دنبال راحتی خودشان هستند/ جایی که از نظر…

مصباح یزدی: بعضی افراد جایی که از نظر اسلام باید دست به شمشیر برد را نمی بینند

(image) مصباح یزدی: افرادی که با کفار رابطه برقرار می‌کنند، به دنبال راحتی خودشان هستند/ جایی که از نظر…

مصباح یزدی: بعضی افراد جایی که از نظر اسلام باید دست به شمشیر برد را نمی بینند

اخبار کارگران

You may also enjoy...