• دسته‌بندی نشده
  • 0

مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند، حتی شده به زور

مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند، حتی شده به زور

هر چند در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های حبس زدایی سعی شده جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد اما…

مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند، حتی شده به زور

(image) هر چند در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های حبس زدایی سعی شده جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد اما…

مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند، حتی شده به زور

ورزش و زندگی

You may also enjoy...