• دسته‌بندی نشده
  • 0

مک کارتیسم؛ آزادی آمریکایی، فدای ترس از سرخ ها

مک کارتیسم؛ آزادی آمریکایی، فدای ترس از سرخ ها
دوران مک کارتیسم هنوز بر ذهن آمریکاییان سنگینی می کند. آثار ناگوار تصفیه های دامنه دار آن روزگار بر هنرمندان، نویسندگان، اندیشمندان و سینماگران آمریکایی چندان عمیق و گسترده شد که برخی اعتقاد دارند هنوز این آثار زدوده نشده است.

مک کارتیسم؛ آزادی آمریکایی، فدای ترس از سرخ ها

دوران مک کارتیسم هنوز بر ذهن آمریکاییان سنگینی می کند. آثار ناگوار تصفیه های دامنه دار آن روزگار بر هنرمندان، نویسندگان، اندیشمندان و سینماگران آمریکایی چندان عمیق و گسترده شد که برخی اعتقاد دارند هنوز این آثار زدوده نشده است.
مک کارتیسم؛ آزادی آمریکایی، فدای ترس از سرخ ها

خرید بک لینک قوی

فانتزی

You may also enjoy...