• دسته‌بندی نشده
  • 0

می دونم که عاشقتم اما باز هم می تونم عاشق بشم!

می دونم که عاشقتم اما باز هم می تونم عاشق بشم!

متنی عاشقانه از شل سیلور استاین را آماده کرده ایم که در ادامه آن را خواهید خواند.

می دونم که عاشقتم اما باز هم می تونم عاشق بشم!

(image) متنی عاشقانه از شل سیلور استاین را آماده کرده ایم که در ادامه آن را خواهید خواند.

می دونم که عاشقتم اما باز هم می تونم عاشق بشم!

قرآن

You may also enjoy...