• دسته‌بندی نشده
  • 0

ناصرخسرو؛ از داروی سقط جنین تا قرص دوپینگ

ناصرخسرو؛ از داروی سقط جنین تا قرص دوپینگ
دارو، دارو، دارو؛ تمام گذر ناصر خسرو خلاصه می‌شود در این کلمه، به گونه ای که تا اسم ناصر خسرو می‌آید صف طویلی از بیماران به دنبال داروهای نایاب در ذهن نقش می‌بندد.

ناصرخسرو؛ از داروی سقط جنین تا قرص دوپینگ

دارو، دارو، دارو؛ تمام گذر ناصر خسرو خلاصه می‌شود در این کلمه، به گونه ای که تا اسم ناصر خسرو می‌آید صف طویلی از بیماران به دنبال داروهای نایاب در ذهن نقش می‌بندد.
ناصرخسرو؛ از داروی سقط جنین تا قرص دوپینگ

روزنامه ایران

You may also enjoy...