• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامه ای درباره بند پرماجرا و جنجالی بودجه امسال

نامه ای درباره بند پرماجرا و جنجالی بودجه امسال

تصویب افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان از بندهای پرماجرای بودجه امسال است.

نامه ای درباره بند پرماجرا و جنجالی بودجه امسال

(image) تصویب افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان از بندهای پرماجرای بودجه امسال است.

نامه ای درباره بند پرماجرا و جنجالی بودجه امسال

بک لینک رنک 4

اسکای نیوز

You may also enjoy...