• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامه خانه سینما در دفاع از ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی و مانی حقیقی

نامه خانه سینما در دفاع از ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی و مانی حقیقی

خانه سینما نسبت به توهین نشریه یالثارات به ترانه علیدوستی, مانی حقیقی و اصغر فرهادی واکنش نشان داد.

نامه خانه سینما در دفاع از ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی و مانی حقیقی

(image) خانه سینما نسبت به توهین نشریه یالثارات به ترانه علیدوستی, مانی حقیقی و اصغر فرهادی واکنش نشان داد.

نامه خانه سینما در دفاع از ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی و مانی حقیقی

موسیقی

You may also enjoy...