• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامه زاکانی به روحانی درباره فریدون

نامه زاکانی به روحانی درباره فریدون

جناب رئیس جمهور! کمتر از یک سال دیگر، حضرتعالی در معرض انتخاب مجدد مردم برای دوره‌ای دیگر…

نامه زاکانی به روحانی درباره فریدون

(image) جناب رئیس جمهور! کمتر از یک سال دیگر، حضرتعالی در معرض انتخاب مجدد مردم برای دوره‌ای دیگر…

نامه زاکانی به روحانی درباره فریدون

90ورزشی

You may also enjoy...