• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامه پرکنایه افخمی به کمال تبریزی: عزیزم خوب شد رئیس جمهور نشدی!

نامه پرکنایه افخمی به کمال تبریزی: عزیزم خوب شد رئیس جمهور نشدی!

بهروز افخمی نسبت به اقدام کمال تبریزی درباره توقف فیلمبرداری سریال سرزمین کهن, نامه ای نوشته و آن…

نامه پرکنایه افخمی به کمال تبریزی: عزیزم خوب شد رئیس جمهور نشدی!

(image) بهروز افخمی نسبت به اقدام کمال تبریزی درباره توقف فیلمبرداری سریال سرزمین کهن, نامه ای نوشته و آن…

نامه پرکنایه افخمی به کمال تبریزی: عزیزم خوب شد رئیس جمهور نشدی!

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...