• دسته‌بندی نشده
  • 0

نتیجه دیدار لهستان و اوکراین در یورو 2016

نتیجه دیدار لهستان و اوکراین در یورو 2016

نیمه نخست دیدار اوکراین و لهستان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نتیجه دیدار لهستان و اوکراین در یورو 2016

(image) نیمه نخست دیدار اوکراین و لهستان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نتیجه دیدار لهستان و اوکراین در یورو 2016

موسیقی

You may also enjoy...