• دسته‌بندی نشده
  • 0

نجات معجزه اسای راننده پس از چپ شدن ماشین +تصاویر

نجات معجزه اسای راننده پس از چپ شدن ماشین +تصاویر

راننده خودرویی که در حین مسابقه چپ شد و ۵ بار روی زمین غلط خورد به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

نجات معجزه اسای راننده پس از چپ شدن ماشین +تصاویر

(image) راننده خودرویی که در حین مسابقه چپ شد و ۵ بار روی زمین غلط خورد به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

نجات معجزه اسای راننده پس از چپ شدن ماشین +تصاویر

استخدام آموزش و پرورش

You may also enjoy...