• دسته‌بندی نشده
  • 0

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!
عبارت معروفی هست میان فعالان کسب و کارهای اینترنتی و شرکت های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» از سوی «سرشاخه ها» همواره تکرار می شود «ما روزها خودمان با پول مان کار می کنیم و شب ها پول مان خودش کار می کند و بعد از مدتی به جایی می رسیم که به ازای آبمیوه خوردن و استخر و سونا رفتن مان پول به حساب مان می آید.»

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!

عبارت معروفی هست میان فعالان کسب و کارهای اینترنتی و شرکت های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» از سوی «سرشاخه ها» همواره تکرار می شود «ما روزها خودمان با پول مان کار می کنیم و شب ها پول مان خودش کار می کند و بعد از مدتی به جایی می رسیم که به ازای آبمیوه خوردن و استخر و سونا رفتن مان پول به حساب مان می آید.»
«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!

اس ام اس جدید

You may also enjoy...