• دسته‌بندی نشده
  • 0

نسل جدید از چه کسانی تقلید می کنند؟

نسل جدید از چه کسانی تقلید می کنند؟
تا همین چند سال پیش، هیچ رسانه و تبلیغاتی توان مقابله با قدرت بلامنازع سلبریتی های محبوب دنیا در تغییر سبک زندگی جوانان را نداشت. ستاره ای ظهور می کرد و یک شبه محبوب می شد و با لباس پوشیدن و حرف زدن و رفتارش جامعه ای را تکان می داد.

نسل جدید از چه کسانی تقلید می کنند؟

تا همین چند سال پیش، هیچ رسانه و تبلیغاتی توان مقابله با قدرت بلامنازع سلبریتی های محبوب دنیا در تغییر سبک زندگی جوانان را نداشت. ستاره ای ظهور می کرد و یک شبه محبوب می شد و با لباس پوشیدن و حرف زدن و رفتارش جامعه ای را تکان می داد.
نسل جدید از چه کسانی تقلید می کنند؟

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...