• دسته‌بندی نشده
  • 0

نظامیان آل‌خلیفه به مظاهر عاشورایی در بحرین یورش بردند

نظامیان آل‌خلیفه به مظاهر عاشورایی در بحرین یورش بردند

نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه خود علیه شیعیان، در آستانه فرا…

نظامیان آل‌خلیفه به مظاهر عاشورایی در بحرین یورش بردند

(image) نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه خود علیه شیعیان، در آستانه فرا…

نظامیان آل‌خلیفه به مظاهر عاشورایی در بحرین یورش بردند

عکس

You may also enjoy...