• دسته‌بندی نشده
  • 0

نمره ناامید‌کننده تهران در کیفیت زندگی

نمره ناامید‌کننده تهران در کیفیت زندگی
بهبود کيفيت زندگي در يک مکان خاص يا براي اشخاص و گروه‌هاي خاص همواره کانون اصلي توجه برنامه‌ريزان بوده است. درواقع بهبود کيفيت زندگي در هر جامعه‌اي، يکي از مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي عمومي آن جامعه است.

نمره ناامید‌کننده تهران در کیفیت زندگی

بهبود کيفيت زندگي در يک مکان خاص يا براي اشخاص و گروه‌هاي خاص همواره کانون اصلي توجه برنامه‌ريزان بوده است. درواقع بهبود کيفيت زندگي در هر جامعه‌اي، يکي از مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي عمومي آن جامعه است.
نمره ناامید‌کننده تهران در کیفیت زندگی

لوکس بلاگ

You may also enjoy...