• دسته‌بندی نشده
  • 0

نوزادانی که به دنیا نیامده فروخته می‌شوند

نوزادانی که به دنیا نیامده فروخته می‌شوند
مهناز ادعا می‌کند که چند نفر قبل از من در صف قرار دارند، اما او فعلاً بچه‌ای برای فروش ندارد. او نام مرا می‌نویسد تا وقتی بچه‌ای پیدا کرد به من زنگ بزند. مهناز می‌گوید: بهزیستی بچه دارد، اما بچه‌ای که ما می‌خواهیم به شما بدهیم هنوز به دنیا نیامده است. خانم‌هایی هستند که شرایط مالی آن‌ها اصلاً خوب نیست یا این‌که زن در عقد موقت مرد بوده و حالا که زن باردار شده، مرد او را رها کرده است و زن نمی‌داند باید چه‌کار کند. ما بچه‌های این زنان را به شما و امثال شما می‌دهیم.

نوزادانی که به دنیا نیامده فروخته می‌شوند

مهناز ادعا می‌کند که چند نفر قبل از من در صف قرار دارند، اما او فعلاً بچه‌ای برای فروش ندارد. او نام مرا می‌نویسد تا وقتی بچه‌ای پیدا کرد به من زنگ بزند. مهناز می‌گوید: بهزیستی بچه دارد، اما بچه‌ای که ما می‌خواهیم به شما بدهیم هنوز به دنیا نیامده است. خانم‌هایی هستند که شرایط مالی آن‌ها اصلاً خوب نیست یا این‌که زن در عقد موقت مرد بوده و حالا که زن باردار شده، مرد او را رها کرده است و زن نمی‌داند باید چه‌کار کند. ما بچه‌های این زنان را به شما و امثال شما می‌دهیم.
نوزادانی که به دنیا نیامده فروخته می‌شوند

فانتزی

You may also enjoy...