• دسته‌بندی نشده
  • 0

نوشته مسعود کیمیایی برای اصغر فرهادی: فرهادی را دوست دارم چون…!

نوشته مسعود کیمیایی برای اصغر فرهادی: فرهادی را دوست دارم چون…!

مسعود کیمیایی کارگردان سرشناس و کهنه کار کشورمان, در نامه به تقدیر از اصغر فرهادی پرداخت و نوشت که…

نوشته مسعود کیمیایی برای اصغر فرهادی: فرهادی را دوست دارم چون…!

(image) مسعود کیمیایی کارگردان سرشناس و کهنه کار کشورمان, در نامه به تقدیر از اصغر فرهادی پرداخت و نوشت که…

نوشته مسعود کیمیایی برای اصغر فرهادی: فرهادی را دوست دارم چون…!

آهنگ جدید

You may also enjoy...