• دسته‌بندی نشده
  • 0

نگاهی به اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین آن

نگاهی به اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین آن
بدیهی است که فقط در نقاطی از جهان که میمون زیست می‌کند چون افریقا، بعضی نقاط آسیا، نواحی مرکزی امریکای جنوبی و امریکای شمالی، اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین میمون وارد فرهنگ این نقاط شده است.

نگاهی به اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین آن

بدیهی است که فقط در نقاطی از جهان که میمون زیست می‌کند چون افریقا، بعضی نقاط آسیا، نواحی مرکزی امریکای جنوبی و امریکای شمالی، اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین میمون وارد فرهنگ این نقاط شده است.
نگاهی به اسطوره‌ی میمون و مفاهیم نمادین آن

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...