• دسته‌بندی نشده
  • 0

نیش و کنایه های جلیلی/ ما به حدوددان هم احتیاج داریم!

نیش و کنایه های جلیلی/ ما به حدوددان هم احتیاج داریم!

اگر کسانی که منابع مادی و ذخایر معنوی و آبروی نظام را تاراج می کنند، «ذخیره انقلاب»…

نیش و کنایه های جلیلی/ ما به حدوددان هم احتیاج داریم!

(image) اگر کسانی که منابع مادی و ذخایر معنوی و آبروی نظام را تاراج می کنند، «ذخیره انقلاب»…

نیش و کنایه های جلیلی/ ما به حدوددان هم احتیاج داریم!

شهر خبر

You may also enjoy...