• دسته‌بندی نشده
  • 0

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت

براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای روزانه کارکنان دولت…

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت

(image) براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای روزانه کارکنان دولت…

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت

اس ام اس جدید

You may also enjoy...