• دسته‌بندی نشده
  • 0

همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند!!!

همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند!!!

حسین مقصودی نماینده مجلس: همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل فساد بازداشت شدند.

همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند!!!

(image) حسین مقصودی نماینده مجلس: همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل فساد بازداشت شدند.

همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند!!!

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...