• دسته‌بندی نشده
  • 0

همه چیز درباره اعداد و ارقام خودکشی

همه چیز درباره اعداد و ارقام خودکشی
مردی بر فراز پل عابر‌پیاده خود را دار می‌زند، زنی در ایستگاه مترو خود را جلوی قطار می‌اندازد، دختری جوان از بالای پل عابر‌پیاده خود را پرتاب می‌کند و جوانی در بیمارستان دست به خودکشی می‌زند‌…

همه چیز درباره اعداد و ارقام خودکشی

مردی بر فراز پل عابر‌پیاده خود را دار می‌زند، زنی در ایستگاه مترو خود را جلوی قطار می‌اندازد، دختری جوان از بالای پل عابر‌پیاده خود را پرتاب می‌کند و جوانی در بیمارستان دست به خودکشی می‌زند‌…
همه چیز درباره اعداد و ارقام خودکشی

You may also enjoy...