• دسته‌بندی نشده
  • 0

همکاری علمی و فناورانه تهران و مسکو در ۴۰ پروژه

همکاری علمی و فناورانه تهران و مسکو در ۴۰ پروژه

با سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسلامی ایران به مسکو کارگروه های مختلف ذیل کمیسیون عالی…

همکاری علمی و فناورانه تهران و مسکو در ۴۰ پروژه

(image) با سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسلامی ایران به مسکو کارگروه های مختلف ذیل کمیسیون عالی…

همکاری علمی و فناورانه تهران و مسکو در ۴۰ پروژه

عکس

You may also enjoy...