• دسته‌بندی نشده
  • 0

واشنگتن مستقیما به ما موشک می‌دهد

واشنگتن مستقیما به ما موشک می‌دهد

یکی از فرماندهان جبهه النصره در گفتگو با یک رسانه آلمانی از حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا به این…

واشنگتن مستقیما به ما موشک می‌دهد

(image) یکی از فرماندهان جبهه النصره در گفتگو با یک رسانه آلمانی از حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا به این…

واشنگتن مستقیما به ما موشک می‌دهد

نخبگان

You may also enjoy...