• دسته‌بندی نشده
  • 0

واقعاٌ مبلغ فیش های حقوقی نجومی به خزانه بازگشت؟!!

واقعاٌ مبلغ فیش های حقوقی نجومی به خزانه بازگشت؟!!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان…

واقعاٌ مبلغ فیش های حقوقی نجومی به خزانه بازگشت؟!!

(image) رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان…

واقعاٌ مبلغ فیش های حقوقی نجومی به خزانه بازگشت؟!!

لوکس بلاگ

You may also enjoy...