• دسته‌بندی نشده
  • 0

واكنش وزارت ارتباطات به سرقت اطلاعات مشتركان موبايل/ربات مسدود شد

واكنش وزارت ارتباطات به سرقت اطلاعات مشتركان موبايل/ربات مسدود شد

درپی انتشار خبری مبنی بر افشايی اطلاعات مشتركان يكی از اپراتورهای موبايل، وزارت ارتباطات وفناوری…

واكنش وزارت ارتباطات به سرقت اطلاعات مشتركان موبايل/ربات مسدود شد

(image) درپی انتشار خبری مبنی بر افشايی اطلاعات مشتركان يكی از اپراتورهای موبايل، وزارت ارتباطات وفناوری…

واكنش وزارت ارتباطات به سرقت اطلاعات مشتركان موبايل/ربات مسدود شد

لردگان

You may also enjoy...