• دسته‌بندی نشده
  • 0

واکنش تند ترکان به قاضی سراج: برای روحانی تعیین تکلیف نکنید!

واکنش تند ترکان به قاضی سراج: برای روحانی تعیین تکلیف نکنید!

بعد از واکنش شدیدالحن مشاور رئیس جمهور به اظهارات منتقدان درباره مناطق آزاد، این بار ترکان، به…

واکنش تند ترکان به قاضی سراج: برای روحانی تعیین تکلیف نکنید!

(image) بعد از واکنش شدیدالحن مشاور رئیس جمهور به اظهارات منتقدان درباره مناطق آزاد، این بار ترکان، به…

واکنش تند ترکان به قاضی سراج: برای روحانی تعیین تکلیف نکنید!

عکس های داغ جدید

You may also enjoy...