• دسته‌بندی نشده
  • 0

واکنش خیلی تند به وزیر بهداشت /سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند

واکنش خیلی تند به وزیر بهداشت /سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور:سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند/ رضا خان هم…

واکنش خیلی تند به وزیر بهداشت /سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند

(image) حجت الاسلام مجتبی ذوالنور:سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند/ رضا خان هم…

واکنش خیلی تند به وزیر بهداشت /سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم و قلم دخالت نکنند

لردگان

You may also enjoy...