• دسته‌بندی نشده
  • 0

وخامت حال 3 اعتصاب کننده غذا

وخامت حال 3 اعتصاب کننده غذا

رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اقدام فوری برای نجات…

وخامت حال 3 اعتصاب کننده غذا

(image) رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اقدام فوری برای نجات…

وخامت حال 3 اعتصاب کننده غذا

صبحانه

You may also enjoy...