• دسته‌بندی نشده
  • 0

وزیر تعهد غلط سپرده، مجلس به دنبال صاف کردن آن است

وزیر تعهد غلط سپرده، مجلس به دنبال صاف کردن آن است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حواشی الحاق ایران به گروه اقدام مالی گفت: نباید با…

وزیر تعهد غلط سپرده، مجلس به دنبال صاف کردن آن است

(image) عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حواشی الحاق ایران به گروه اقدام مالی گفت: نباید با…

وزیر تعهد غلط سپرده، مجلس به دنبال صاف کردن آن است

car

You may also enjoy...