• دسته‌بندی نشده
  • 0

وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد

وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد

روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود درباره رابطه فیدل کاسترو با روسای جمهور ایران نوشت:دومین…

وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد

(image) روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود درباره رابطه فیدل کاسترو با روسای جمهور ایران نوشت:دومین…

وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد

You may also enjoy...