• دسته‌بندی نشده
  • 0

وکیل مدافع بابک زنجانی: کتاب محاکمات زنجانی را منتشر میکنم

وکیل مدافع بابک زنجانی: کتاب محاکمات زنجانی را منتشر میکنم

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید قصد دارد کتاب محاکمات موکلش را در چند جلد منتشر کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی: کتاب محاکمات زنجانی را منتشر میکنم

(image) وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید قصد دارد کتاب محاکمات موکلش را در چند جلد منتشر کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی: کتاب محاکمات زنجانی را منتشر میکنم

آپدیت نود 32 نود روزه

اسکای نیوز

You may also enjoy...