• دسته‌بندی نشده
  • 0

پادشاه سعودی ایران را متهم کرد

پادشاه سعودی ایران را متهم کرد

پادشاه سعودی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‎های مسلح متهم کرد.

پادشاه سعودی ایران را متهم کرد

(image) پادشاه سعودی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‎های مسلح متهم کرد.

پادشاه سعودی ایران را متهم کرد

نود32 آپدیت ورژن 9

دانلود سرا

You may also enjoy...