• دسته‌بندی نشده
  • 0

پاسخ جانانه ظریف به کاسبان تحریم

پاسخ جانانه ظریف به کاسبان تحریم

ظریف گفت: نمی خواهم از کلمه کاسب تحریم استفاده کنم اما یقین دارم بسیاری از منتقدین برجام بر حسب…

پاسخ جانانه ظریف به کاسبان تحریم

(image) ظریف گفت: نمی خواهم از کلمه کاسب تحریم استفاده کنم اما یقین دارم بسیاری از منتقدین برجام بر حسب…

پاسخ جانانه ظریف به کاسبان تحریم

اتومبیل

You may also enjoy...