• دسته‌بندی نشده
  • 0

پرداخت حق آرایش به پرستاران زن؟!

پرداخت حق آرایش به پرستاران زن؟!

سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پ‍زشکی گفت: متاسفانه وضعیت پوشش درتعدادی از بیمارستان های خصوصی…

پرداخت حق آرایش به پرستاران زن؟!

(image) سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پ‍زشکی گفت: متاسفانه وضعیت پوشش درتعدادی از بیمارستان های خصوصی…

پرداخت حق آرایش به پرستاران زن؟!

فانتزی

You may also enjoy...