• دسته‌بندی نشده
  • 0

پرکردن گودال شهران، بدون پیدا شدن فرد مفقود شده!!!

پرکردن گودال شهران، بدون پیدا شدن فرد مفقود شده!!!

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: پس از اطمینان از زنده نبودن کسی در زیر آوار محل…

پرکردن گودال شهران، بدون پیدا شدن فرد مفقود شده!!!

(image) رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: پس از اطمینان از زنده نبودن کسی در زیر آوار محل…

پرکردن گودال شهران، بدون پیدا شدن فرد مفقود شده!!!

تلگرام

You may also enjoy...