• دسته‌بندی نشده
  • 0

پزشک شخصی کیارستمی به کمیسیون رسیدگی احضار شد

پزشک شخصی کیارستمی به کمیسیون رسیدگی احضار شد

محسن خلیلی, قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به آغاز نخستین جلسه علنی رسیدگی به…

پزشک شخصی کیارستمی به کمیسیون رسیدگی احضار شد

(image) محسن خلیلی, قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به آغاز نخستین جلسه علنی رسیدگی به…

پزشک شخصی کیارستمی به کمیسیون رسیدگی احضار شد

ورزشی

You may also enjoy...