• دسته‌بندی نشده
  • 0

پیراهن هوشمند جهت تشخیص آلایندگی هوا تولید شد

پیراهن هوشمند جهت تشخیص آلایندگی هوا تولید شد

محققین اروپایی لباس هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به تشخیص آلودگی محیط است.

پیراهن هوشمند جهت تشخیص آلایندگی هوا تولید شد

(image) محققین اروپایی لباس هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به تشخیص آلودگی محیط است.

پیراهن هوشمند جهت تشخیص آلایندگی هوا تولید شد

پامنا موبایل لپ تاپ

You may also enjoy...