• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا بعضی افراد را پشه بیشتر می خورد؟

چرا بعضی افراد را پشه بیشتر می خورد؟

دلیل جذب پشه و گزیده شدن شیرین بودن خون این افراد است. بدن صاحبان گروه خونی O آنتی‌بادی‌…

چرا بعضی افراد را پشه بیشتر می خورد؟

(image) دلیل جذب پشه و گزیده شدن شیرین بودن خون این افراد است. بدن صاحبان گروه خونی O آنتی‌بادی‌…

چرا بعضی افراد را پشه بیشتر می خورد؟

خبر دانشجویی

You may also enjoy...