• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا علی ابن موسی الرضا(ع) را «امام رئوف» می نامند؟

چرا علی ابن موسی الرضا(ع) را «امام رئوف» می نامند؟
اگر چه همه اهل بیت(ع) از باب تجلی رأفت حضرت حق، رئوف می‌باشند ولی این رأفت و مهر ورزی در وجود امام هشتم(ع) بروز و ظهور بیشتری دارد.

چرا علی ابن موسی الرضا(ع) را «امام رئوف» می نامند؟

اگر چه همه اهل بیت(ع) از باب تجلی رأفت حضرت حق، رئوف می‌باشند ولی این رأفت و مهر ورزی در وجود امام هشتم(ع) بروز و ظهور بیشتری دارد.
چرا علی ابن موسی الرضا(ع) را «امام رئوف» می نامند؟

نفت آموزش پرورش دولتی

You may also enjoy...