• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا ما اینقدر تشنه اطلاعات شخصی دیگرانیم؟

چرا ما اینقدر تشنه اطلاعات شخصی دیگرانیم؟
تا چند وقت پیش فعل «هک کردن» را بیشتر در کنار خبرهای دزدی و کلاه برداری می دیدیم؛ اخباری که بیشتر جنبه اقتصادی داشتند. اما حالا روند اتفاقات طوری پیش می رود که «هک کردن» در کنار مسائل اجتماعی به چشم می خورد.

چرا ما اینقدر تشنه اطلاعات شخصی دیگرانیم؟

تا چند وقت پیش فعل «هک کردن» را بیشتر در کنار خبرهای دزدی و کلاه برداری می دیدیم؛ اخباری که بیشتر جنبه اقتصادی داشتند. اما حالا روند اتفاقات طوری پیش می رود که «هک کردن» در کنار مسائل اجتماعی به چشم می خورد.
چرا ما اینقدر تشنه اطلاعات شخصی دیگرانیم؟

اخبار جهان

You may also enjoy...